• 0800 400 414 Pondelok - piatok od 8:00 do 17:00
    info@rajapack.sk
  • Nákup vo veľkom? Cenová ponuka ZADARMO
  • 4,8/5
    Hodnotenie zákazníkov
  • Prvýkrát na RAJA? Dodanie ZADARMO od objednávky nad 55, - EUR
logo raja 0800 400 414 info@rajapack.sk
0,00 € Žiadny produkt
Rýchla objednávka

Šetrné k životnému prostrediu,
recyklovateľné kartónové krabice

Starajte sa o životné prostredie s recyklovateľnými a biodegradovateľnými kartónovými krabicami.
Býť šetrný k životnému prostrediu je náš záväzok.

AFAQ ISO 14 001 RAJA, certifikovaný dodávateľ podľa
ISO 14001

Écofolio RAJA je členom
Écofolio

FSC RAJA je členom
FSC®

Ekologické balenie

EKO PRÍNOS

Prehľad

Prečo eko prínos?

Domácnosti vyprodukujú 3,6 milióna a podniky 600 000 ton odpadu.
Na základe týchto čisiel došlo k dohode v Grenelle kde sa zaviedla nová recyklácia odpadov DEA prostredníctvom organizácie Valdelia od 1. mája 2013.

Čo je Valdelia

Valdelia je organizácia schválená ministerstvo životného prostredia vo Francúzsku zameraná na zber a spracovanie odpadu.

Akých produktov sa to týka?

Týka sa to všetkých oblastí v nábytkárskom priemysle.

» Jedálenský nábytok

» Spálňový nábytok

» Kuchynský nábytok

» Kúpelňový nábytok

» Záhradný nábytok

Dodržiavanie európskych predpisov

Predpisy týkajúce sa obalov a obalových produktov

Európska smernica 94/62 ES a vyhlášky 98-638

Obmedzenie obsahu ťažkých kovov a nebezpečných látok

Zníženie hmotnosti a objemu obalov

Recyklovateľnosť materiálov

Týka sa to produktov RAJA: obaly, krabice, vrecia, fólie,…

NIMP15

Medzinárodné opatrenia pre fytosanitárne opatrenia 15

Fytosanitárne požiadavky pre obalové materiály z dreva, ktorého cieľom je obmedziť šírenie škodcov (hmyz, larvy, ...) z jednej krajiny do druhej. Hrúbka materiálu väčšia ako 6mm musí prejsť tepelným ošetrením pri teplote 56 ° C po dobu minimálne 30 minút Označenie v tvare klasu kukurice + kód sú vytlačený na výrobku.
Týka sa to produktov RAJA: surové výrobky z dreva, drevené palety, prepravky Rajabox, ...

REACH

Smernice 2006/121 a európske nariadenia EÚ č 1907/2006 Bol vytvorený zoznam nebezpečných chemických látok. Výrobcovia produktov musia deklarovať prítomnosť týchto látok v produktoch. Nakoniec sa však produkty s týmito nebezpečnými látkami zakážu a vytvoria sa náhradné produkty.
Distribútori musia poskytnúť svojmu klientovi obsah týchto látok v predávaných produktoch.
Cieľom je zlepšiť ochranu ľudského zdravia a životného prostredia.
Týka sa to produktov RAJA : všetky výrobky obsahujúce chemické látky (plasty, lepidlá, prísady, tlačiarenské farby, čistiace prostriedky, ...)

RoHS

Smernica EÚ 2002/95 Cieľom je obmedziť používanie určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.
Týka sa to produktov RAJA : zariadenia, ktoré pracujú pod elektrickým prúdom, stroje, zváračky, …

DEEE

Európske smernice 2002/96 a 2003/108 Regulácia zberu a spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Cieľom je zlepšiť recykláciu a zhodnocovanie odpadu obsahujúci škodlivé látky.
Týka sa to produktov RAJA: zariadenia, ktoré pracujú pod elektrickým prúdom, stroje, zváračky, ...

Nariadenie o nanočasticiach

Vyhláška č 2012-232 vyžaduje informácie o výrobcoch, dovozcoch a distribútoroch, ktorí musia hlásiť každú nanočasticu (jej identifikáciu, množstvo a použitie) v prípade dovozu alebo distribúciu aspoň 100 g / rok.
Týka sa to produktov RAJA: všetky výrobky obsahujúce chemické látky (plasty, lepidlá, prísady, tlačiarenské farby, čistiace prostriedky, ...)* RAJA je členom France FSC® (Forest Stewardship Council), ktorá podporuje zodpovedné hospodárenie s lesmi podľa 3 kritérií udržateľnosti: sociálne, environmentálne a ekonomické.