• 0800 400 414 Pondelok - piatok od 8:00 do 17:00
    info@rajapack.sk
  • Nákup vo veľkom? Cenová ponuka ZADARMO
  • 4,8/5
    Hodnotenie zákazníkov
  • Prvá objednávka? Dodanie ZADARMO od objednávky nad 55, - EUR bez DPH
logo raja 0800 400 414 info@rajapack.sk
0,00 € Žiadny produkt
Rýchla objednávka

Šetrné k životnému prostrediu,
recyklovateľné kartónové krabice

Starajte sa o životné prostredie s recyklovateľnými a biodegradovateľnými kartónovými krabicami.
Býť šetrný k životnému prostrediu je náš záväzok.

AFAQ ISO 14 001 RAJA, certifikovaný dodávateľ podľa
ISO 14001

Écofolio RAJA je členom
Écofolio

FSC RAJA je členom
FSC®

Ekologické balenie

Otázky Odpovede

Všeobecná časť

Čo je to recyklácia...

Recyklácia je proces triedenia priemyselných i domácich odpadov, ktoré môžu byť opätovne zaradené do výrobného cyklu. Hlavné výhody recyklácie: zníženie objemu odpadu a zachovanie prírodných zdrojov. Do recyklácie môžeme zaradiť iba neznečistené materiály. Prostredníctvom selektívneho triedenia a zberu odpadov môžeme recyklovať rad materiálov:

Papier:
Recyklácia je všeobecne lacnejšie ako spaľovanie odpadov. Vlákna, z ktorých sa papier skladá, môžu byť až 10x recyklované. Potom sú tieto vlákna už príliš krehké na ďalšiu recykláciu.

Drevo:
Drevo patrí k najlepšie recyklovateľným materiálom. Napríklad v prípade drevených paliet. Palety môžeme v prípade poškodenia ľahko opraviť alebo využiť na štiepku. Uplatnenie nájde recyklované drevo aj napríklad na záhrade v podobe múčky či hoblín alebo ho môžeme použiť ako palivo.

Plasty:
Recyklovateľné plasty sú vyrobené z polypropylénu (PP), polyesteru (PET) alebo polyetylénu s vysokou hustotou (HDPE). Každá tona recyklovaného plastu ušetrí až 700 - 800 kg ropy.

Oceľ:
Tento materiál je možné recyklovať neobmedzene, bez straty na svojich vlastnostiach. Oceľ môžeme použiť v mnohých oblastiach ako je napr. automobilový priemysel alebo využiť do spotrebičov či pri výrobe nábytku. Vďaka recyklácii jednej tony ocele ušetríme až jednu tonu železnej rudy.

Hliník:
Recyklácia tejto suroviny je veľmi jednoduchá a (ako u ocele) neobmedzená. V súčasnosti je recyklovaných až 70 - 80% výrobkov z hliníka.

Prečo využívať recyklované produkty?

Vďaka používanie recyklovaných výrobkov prispievate k znižovaniu kumulácie odpadov, k obmedzeniu ťažby prírodných zdrojov a nenávratnej devastácii životného prostredia.

Ničí spotreba papiera les?

NIE! Papierenský priemysel využíva len papier, ktorý pochádza zo štiepky a iného drevného odpadu alebo z dreva pochádzajúceho z lesov, ktoré sú riadené trvalo udržateľným spôsobom.
Na rozdiel od rozšíreného mýtu o ustupovaní lesných porastov sa v Európe v posledných rokoch plocha lesov zvýšila až o 25%. Spotreba papiera tiež výrazne pozitívne podmieňuje vyššiu výsadbu stromov..

Čo sú to biologicky rozložiteľné popr. kompostovateľné produkty?

Ide o výrobky, ktoré sa rozkladajú prirodzeným biologickým procesom (prostredníctvom mikroorganizmov) bez nepriaznivého vplyvu na životné prostredie. Kompostovanie podporuje recykláciu odpadu a zamedzuje nákladné spaľovanie, ktoré znečisťuje životné prostredie.

Ako likvidovať výrobky obsahujúce nebezpečné látky po ich použití?

Príklady: spreje s obsahom aerosolou, elektrické alebo elektronické zariadenia, batérie, atď. nepatrí do odpadu, ktorý je možné bežne recyklovať.
Tieto produkty by mali byť odovzdané na recykláciu do špeciálneho zberného dvora, kde bude zaistená optimálna likvidácia bez negatívnych dôsledkov na životné prostredie.

NAŠE NÁVRHY EKOLOGICKÝCH BALENÍ PRE VÁS

Aké produkty si vybrať a za akým účelom?

Systémy na výrobu papierovej fixačnej výplne FillpakTT a PadPak: biologicky rozložiteľné, kompostovateľné a recyklovateľné.

Kraftový papier: certifikovaný PEFC, biologicky odbúrateľný materiál, recyklovateľný alebo recyklovaný. Vyrobený z nebielenej sulfátovej buničiny.

Vlnitá lepenka: vyprodukovaná zo 100% recyklovaného papiera, recyklovateľná. Vzduchové vankúšiky: vďaka plneniu vzduchom (1% z materiálu, 99% vzduchu) šetrí priestor počas prepravy a skladovania a navyše razantne redukujú zvyškový odpad.

Flo-pak Green: odbúrateľný, vyrobený zo 100% recyklovaného polystyrénu.

Flo-pak Natural:vyprodukovaný na báze kukuričného škrobu.

Krčený papier:100% recyklovaný papier, recyklovateľný.

Aké krabice a prepravky sú najšetrnejšie k životnému prostrediu?

Naše krabice a prepravky neznečisťujú životné prostredie.
Neobsahujú ťažké kovy a sú v súlade s európskou smernicou 94/62 / ES. Môžu byť recyklované alebo využité spálením a sú úplne biologicky odbúrateľné. Naše krabice z vlnitej lepenky sa skladajú minimálne zo 75% z recyklovaného papiera. Vlny aj vnútorná vrstva balenia sa skladajú z plne recyklovanéno papiera. Kraftový papier, ktorý je použitý ako vonkajšia krycia vrstva krabíc z vlnitej lepenky pochádzajú výlučne z odrezkov a stromov.
Tieto postupy chránia a zachovávajú trvalo udržateľné lesné hospodárstvo.

Aké výhody majú lepiace pásky ako najlepší uzáver krabíc?

Lepiaca (baliace) pásky sú v súčasnosti recyklované spolu s krabicami (tolerancia prímesí cca 3%). Vďaka tomu značne ušetríte náklady na likvidáciu odpadov. Papierové a PP lepiace pásky môžete tiež bezpečne spáliť.

Aké výhody majú lepiace pásky ako najlepší uzáver krabíc?

Lepiaca (baliace) pásky sú v súčasnosti recyklované spolu s krabicami (tolerancia prímesí cca 3%). Vďaka tomu značne ušetríte náklady na likvidáciu odpadov. Papierové a PP lepiace pásky môžete tiež bezpečne spáliť.


Naše netoxické lepidlá na tavné lepenie uzavrú Vaša balenie, bez toho, aby akokoľvek zaťažovala životné prostredie. Neobsahujú žiadne rozpúšťadlá.

Lepiace pásky na lepenie za mokra sú vyrábané na báze prírodných materiálov a sú teda 100% biologicky odbúrateľné. Tento druh lepiacej pásky patrí k najekologickejšiemu typu uzavretia obalov.

Normy a symboly

Čo znamená norma ISPM 15?

ISPM 15 je medzinárodne dohodnutý fytosanitárny štandard, ktorý bol zostavený prostredníctvom IPPC (International Plant Protection Convention). Táto smernica zabraňuje zavlečeniu drevných škodcov do iných krajín. Standard zohľadňuje nutnosť ošetrenia masívneho dreva o hrúbke nad 6 mm pri použití v medzinárodnom exporte.

Čo zahŕňa táto norma?
Balenie z masívneho dreva s hrúbkou nad 6 mm musí byť, vzhľadom na uvedené opatrenia, sterilizované žiarom

(o teplote 56 ° C v jadre po dobu 30 minút) alebo plynne metylbromidom. Tieto produkty sú potom trvalo označené špecickým symbolom. Obaly vyrobené z drevín (preglejka) nemusia byť dodatočne ošetrené pre export, pretože už pri ich výrobe boli vystavené sterilizačnému žiaru. Prepravca sa musí uistiť, že jeho balenia zodpovedajú norme ISPM 15.

Všetky naše drevené obalové materiály spĺňajú požiadavky podľa ISPM 15.

Čo znamená norma ROHS?

"Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronicequipment" alebo po slovensky "Obmedzenie používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadení" je európskou smernicou, ktorej cieľom je redukcia používania šiestich nebezpečných látok pri výrobe elektrických a elektronických zariadení, ktoré sa v konečnej fáze dostávajú na skládky. Tento príkaz zahŕňa nasledujúce látky: olovo, ortuť, kadmium, chróm, polybrómované bifenyly (PBB) a difenylétery (PBDE).

Norma, ktorá nadobudla platnosť 13. augusta 2005, sa vzťahuje nielen na výrobcov, ale aj dovozcou elektrických popr. elektronických zariadení a zakazuje používanie (až na výnimky) vyššie uvedené látky.

Čo vyjadruje symbol RESY v rámci systému recyklácie?

Symbol RESY pochádza z Nemecka a zaručuje skutočnosť, že výrobca obalu zaplatil spoločnostiam, ktoré sú zodpovedné za recykláciu a spätný odber všetkých prepravných obaloch z vlnitej lepenky za likvidáciu jeho obalu.