Ponúkame viac ekologicky zodpovedných možností pre Vaše podnikanie skrze široký sortiment našich ekologických produktov.

5 zásad balenie s RAJA

Redukcia

Redukcia

Zníženie spotreby obalov obmedzením hmotnosti a objemu balení na minimum potrebné na zabezpečenie riadnej ochrany produktu.

Opakované použitie

Opakované použitie

RAJA ponúka, kedykoľvek je to možné, obaly navrhnuté tak, aby sa dali ľahko znovu použiť.

Nahradiť

Nahradiť

Aby sme chránili našu planétu, musíme vymeniť obaly, ktoré nie sú recyklovateľné alebo majú významný vplyv na životné prostredie, za alternatívne obaly, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu.

Obnoviť

Obnoviť

Použitie obalov založených na biologických surovinách (získaných udržateľným spôsobom), ktoré sú vyrobené z obnoviteľných prírodných materiálov, prispieva k zníženiu nášho vplyvu na životné prostredie.

Recyklovať

Recyklovať

S cieľom zamerať sa na obežnú ekonomiku, ktorá minimalizuje odpad a využíva čo najviac jeho zdrojov, by sa recyklácia mala vyvinúť, aby obaly mali druhú životnosť.

Vážení zákazníci,

RAJA už niekoľko rokov v tejto oblasti vykonáva množstvo rôznych aktivít:

Vážení zákazníci,

RAJA už niekoľko rokov v tejto oblasti vykonáva množstvo rôznych aktivít:

V súčasnej dobe je kladený dôraz na ekológiu a skupina RAJA je odhodlaná rozširovať osvetu v tejto oblasti a aktívne sa zúčastňovať ochrany životného prostredia.
Obaly a ochrana životného prostredia sú kľúčovými prvkami našej skupinové stratégie. Ako distribútor vždy zdôrazňujeme praktické výhody balenie, pokiaľ ide o ochranu a prepravu produktov. Súčasne využívame aktívny a vyvážený prístup k znižovaniu negatívnych dopadov na životné prostredie.

• identifikácia meniacich sa potrieb trhu a pomoc našim dodávateľom v procese navrhovania nových obalových riešení
• informovanie a poradenstvo ohľadom výberu zelenších obalov
• rozvoj našich digitálnych predajných kanálov
• zníženie našej uhlíkovej stopy počas dodávok
• rozširujeme našu ponuku, aby sme vám ponúkli viac alternatív a ekologickejších riešení, ako je recyklovaný kartón, obaly vyrobené z prírodných surovín alebo opakovane použiteľné obaly. Nové piktogramy umožňujú tieto produkty okamžite identifikovať.
• naším cieľom je tiež podporovať osvedčené postupy v oblasti ekologických obalov, a preto sme vytvorili 5 zásad pre zníženie množstva odpadu a obalov spôsobom šetrnejším k životnému prostrediu: redukcia, opakovatné využitie, nahradenie, obnova, recyklácia.

Spoločne sme ekologicky zodpovední

Gabriela Fabianová.
Country manažerka