Daniele Kapel-MarcoviciKapel-Marcovici

Danièle Kapel-Marcovici sa narodila 14. júna 1946 v meste Pavillons-sous-Bois v okrese Seine-Saint-Denis vo Francúzsku. Je generálnou riaditeľkou obalového koncernu RAJA a zakladateľkou nadácie Fondation RAJA – Danièle Marcovici.

Danièle Kapel-Marcovici má tri deti, ktorými sú Benjamin Kapelusz (bývalý generálny riaditeľ nadácie Fondation RAJA – Danièle Marcovici), Brice Kapelusz (námestník generálneho riaditeľa spoločnosti Cenpac) a Jules Fourtine, absolvent štúdia žurnalistiky.

V ranom veku 16 rokov vstúpila Danièle Kapel-Marcovici do spoločnosti Cartons RAJA, ktorú založila jej matka Rachel Marcovici. Tu začala pracovať ako zástupkyňa. Neskôr Danièle Kapel-Marcovici prevzala radu vedúcich pozícií v oblasti predaja, nákupu a katalógov, aby tak detailne spoznala fungovania spoločnosti. V roku 1982 sa vo veku 36 rokov stala generálnou riaditeľkou spoločnosti.

Odvtedy Danièle Kapel-Marcovici firmu buduje a kontinuálne rozširuje – až sa na konci 80 rokov spoločnosť RAJA stáva jednotkou v obalovom priemysle vo Francúzsku. Strategické rozhodnutia súvisiace so zásielkovým obchodom, rozšírením produktového portfólia a radom investícií aj medzinárodnej expanzie v Európe realizuje spoločnosť RAJA významný rast.

V súčasnej dobe je francúzska skupina RAJA v 100% vlastníctve Danièle Kapel-Marcovici a jej rodiny a je zastúpená v 26 pobočkách v 19 európskych krajinách. S obratom 1,2 miliardy € (obrat v roku 2021) a 4 500 zamestnancami v Európe je skupina RAJA jednoznačným lídrom na európskom obalovom trhu.