• 0800 400 414 Pondelok - piatok od 8:00 do 17:00
  info@rajapack.sk
 • Nákup vo veľkom? Cenová ponuka ZADARMO
 • 4,8/5
  Hodnotenie zákazníkov
 • Dodanie do 2-3 pracovných dní Dodanie ZADARMO od objednávky nad 200, - EUR
logo raja 0800 400 414 info@rajapack.sk
0,00 € Žiadny produkt
Rýchla objednávka

Podporný program Ženy a životné prostredie

Program

Ženy a životné prostredie

PODPOROVANÝ NADÁCIOU RAJA - DANIÈLE MARCOVICI

EKOLOGICKÉ BALENIE RAJA JE ZÁROVEŇ SYMBOLOM SOLIDARITY!

femmes

Nadácia RAJA-Danièle Marcovici vybrala v rámci programu "Ženy a životné prostredie" 6 projektov, ktoré budú finančne podporené.

Zobraziť projekty

Popis

ADESAF

Asociácia : “Élevages sans frontières” – Farms without Borders

Zabezpečenie ekonomickej sily žien v poľnohospodárstve pomocou reštrukturalizácie miestneho mliekarenského priemyslu.

V Burkina Fasu, kde 80% populácie žije z poľnohospodárstva a chovu, miestna mliekarenská produkcia súperí s dováženým sušeným mliekom, ktoré je o 30% lacnejšie. Rodiny miestnych farmárov majú vďaka tomu finančné problémy, hlavne ženy, ktoré na farmách doja kravy a ich mlieko predávajú. Farms without Borders s pomocou asociácie Action for the Promotion of Local Initiatives , má za cieľ zlepšiť schopnosti pastierov v provincii Outbritenga. Nachádzajú sa v Plateau-Cnetral Regionu, miestni farmári potrebujú viac technických schopností, vedomostí a rád v podnikaní k vytvoreniu stabilného príjmu. 150 pastierskych rodín bude školených za účelom zlepšenia farmárenia, dojacích techník a pestovania plodín pre zvieratá. Aby mohli farmári spracovávať a predávať nezávisle mlieko, bude tiež postavené mliekarenské družstvo.

ADESAF

Posledných 20 rokov, Farms without Borders podporuje lokálné zraniteľné obyvateľstvo a cieli na zlepšenie zabezpečenia jedla v Západnej Afrike, Severozápadnej Afrike a Haiti.

O projekte

Ciele

 • 100 domácností chovajúcich dobytok a 50 chovateliek kôz zaškolených v chove zvierat, dojení a maloobchode s mliekom,
 • 3 ženy zaškolené so spracovaním mlieka,
 • a 1 vznik 1 miestne mliekarenské družstvo.

AVSF

Asociácia : Yobalema

Školenie žien v agroekologických praktikách a pomoc so stavaním zeleninovej záhrady.

V Senegalu, v kraji Rufisque, je západným pobrežím veľmi ovplyvneným klimatickými zmenami zasahujúcimi poľnohospodársku a rybársku produkciu. Neistota potravín u obyvateľstva je ešte viac zhoršená zníženou zamestnanosťou. Toto má za dôsledok presun rybárov do miest za účelom nájdenia práce, aby mohli uživiť svoje rodiny. 37 manželiek rybárov z dediny Kelle sa spojilo, aby sa navzájom podporili a mohli zdielať svoje poľnohospodárske produkty, ktoré pestujú. Asociácia Yobalema poskytla pomoc tejto skupiny ľudí za účelom pomoci s rozvojom udržateľného a ziskového poľnohospodárskeho projektu. Asociácia bude školiť ženy v agroekológii a permakultúre skrz praktické workshopy a kurzy. Tento projekt pomôže spropagovať zabezpečenie potravín v dedinách a pomôže ich ekonomickým ťažkostiam.

AVSF

Založená v roku 2014, Yobalema má za cieľ spropagovať obchodné vzťahy medzi Francúzskom a Senegalom.

O projekte

Ciele

 • 37 žien školených v agroekológii,
 • vznik organickej zeleninovej záhrady spravovanej ženami.

ESSOR

Asociácia : Food2Rue

Spropagovať socio-profesijnú integráciu žien do zamestnania pomocou poskytovania udržateľných tréningových metód v potravinárskom priemysle.

V regióne Ile-de-France, ženy majú problémy s nerovnoprávnosťou v práci. Toto ovplyvňuje ich kariérne možnosti a vyhliadky. Táto nerovnoprávnosť ovplyvňuje základné veci ako sú prístup k lepšiemu a zdravšiemu jedlu a ekologickým produktom. Asociácia Food2rue vytvorila „The Panamanian woman“ v roku 2018. Jedná sa o solidárnu potravinovú halu, ktorá sa nachádza v 14. obvode v Paríži, kde má pult s jedlom a potravinový obchod so sezónnymi, ekologickými a miestnymi produktami. Obchod je vedený tímom 14 žien, ktoré mali problémy s nerovnoprávnosťou. Teraz majú možnosť získať profesionálne skúsenosti a schopnosti ako súčasť tohto projektu.

ESSOR

Food2rue je workshop, ktorý pracuje so ženami, aby získali profesionálne schopnosti v pohostinstve a v podnikaní s cieľom propagácie udržateľných podnetov k životnému prostrediu.

O projekte

Ciele

 • 14 žien zamestnaných v tomto projekte,
 • 180 uvarených a predaných jedál každý deň,
 • 1 jedálenská hala, ktorá je priateľská k životnému prostrediu a podporuje solidaritu.

FNAB

Asociácia : WECF France

Podporiť ženy, ktoré podnikajú v udržateľnom poľnohospodárstve a v potravinách.

Od roku 2011 v dedinskej oblasti Haute-Savoie, WECF France podporuje 50 ženských podnikateliek v rozvoji ich podnikateľskej činnosti vďaka regionálnej sieti „Rural women“. Na základe štúdie o stovke žien v regióne z roku 2015, asociácia zistila, že ženy čelia finančnému tlaku a nedostatku podpory v ich podnikaní kvôli malému alebo žiadnemu prístupu k radám a pomoci. WECF France má v úmysle prijať ďaľších 50 členov, aby posilnila sieť „Rural Women“. Cieľom tejto siete je zlepšiť príjmy žien v podnikaní a zaistiť jedlo v regióne a zároveň propagovať udržateľné poľnohospodárske praktiky.

FNAB

Založená v roku 2008, WECF France je zaviazaná k propagácii genderovej rovnoprávnosti a zapojeniu žien v environmentálnych a udržateľných rozvojových politikách.

O projekte

Ciele

 • 100 podnikajúcich žien, čo dostanú pomoc a podporu,
 • zverejnený program na udržateľné potraviny,
 • online platforma zameraná na podporu siete „Rural Women“.

Ishpingo

Asociácia : Fleurs de Cocagne

Pomôcť nezamestnaným ženám znovu získať profesijné schopnosti v zeleninárstve a ekologickom záhradníctve.

Fleurs de Cocagne je úspešná asociácia v sociálnej, profesijnej a finančnej podpore nezamestnaných žien a maloobchodných ziskov z tejto iniciatívy. Tiež poukazuje na to, že spotrebitelia majú záujem o zodpovedný a udržateľný obchod.
Asociácia sa snaží posilniť svoj ekologický prístup a pretvorením svojej prevádzky na „zelený showroom“ posilniť biodiverzitu a sociálnu integráciu. Projekt má niekoľko plánov ako rozvinúť tieto priestory ako napr. nový sklad, oprávnenie studne a kultivácia pôdy a tiež stavba skleníkov. Tiež sa plánujú postaviť výučbové zeleninové záhrady, ktoré budú otvorené pre verejnosť, školy a firmy za účelom rozšírenia povedomia o biodiverzite. Ženy starajúce sa o tento objekt získajú profesijné schopnosti a skúsenosti. Zároveň budú mať na starosti návštevníkov a predstavovanie aktivít asociácie Fleurs de Cocagne.

Ishpingo

Od roku 2014 Fleurs de Cocagne ponúka socio-profesijnú podporu zraniteľným ľudom – z ktorých sú zo 70% ženy – skrz ekologické záhradníctvo a pestovanie zeleniny v Essonne, Francúzsko.

O projekte

Ciele

 • 15 zapojených žien s pracovnými skúsenosťami,
 • 500 ľudí s povedomým o agroekologických činnostiach,
 • zelený showroom k predstavovaniu agroekologických činností.

Re-Belle

Asociácia : Migrations & Développement

Propagovať udržateľné metódy farmárenia a posilniť rolu žien v agroekologických činnostiach

V izolovaných dedinských oblastiach pri pohorí Atlas a Antiatlas v Maroku, sú rodiny závislé na poľnohospodárstve a majú problémy ako ekonomické, tak so zmenou klímy. V kombinácii so škodlivým spôsobom intenzívnej poľnohospodárskej produkcie tieto faktory zhoršujú životné podmienky populácie a ohrozujú prírodné zdroje. Od roku 2016 Migrations & Développement vedie projekt vývoja agroekologických činností a posilnenie pozície žien v agrikultúrnej premene v regióne Souss-Massa. Prvá fáza projektu umožnila ženám byť vyškolené v agroekologických činnostiach a chode fariem. Asociácia si teraz praje zabezpečiť podporu týmto ženám v ich príjmoch pomocou zapojenia ich výrobkov do miestneho trhu. Projekt tiež zahŕňa výstavbu vodnej nádrže a studne, a tiež propagáciu agroekologických činností naprieč regiónom.

Re-Belle

Založená v roku 1986, „Migrations & Développement“ vytvára rozvojové projekty v Maroku s cieľom udržateľného poľnohospodárstva a životného prostredia, miestneho ekonomického rozvoja, vlády, teritoriálnej propagácie a medzinárodnej solidarity.

O projekte

Ciele

 • 145 žien vyškolených v agroekológii a v práci so semienkami,
 • farmársky trh a vytvorenie prírodného ovocného a zeleninového systému,
 • 4 príhovory žien v poľnohospodárstve vysielaných rádiom.