Uncategorized

Skladovanie je definované ako proces, ktorý sa skladá z troch hlavných funkcií: prijímanie produktov od dodávateľa skladovanie produktov vyskladnenie produktov Optimalizáciou skladovania tovaru je možné ušetriť čas potrebný pre vyskladňovanie […]