Tlačová správa Skupiny RAJA za rok 2022

6 min čítania 16 mája 2023

Skupina RAJA oznámila v roku 2022 tržby vo výške 1 720 miliónov eur, čo je o 43% viac ako v roku 2021

 

V kontexte hospodárskeho spomalenia a inflácie dosiahla skupina RAJA v roku 2022 43% nárast predaja vďaka akvizícii spoločnosti Viking a organickému rastu o 9,2%. Skupina tak pokročila vo svojej stratégii stať sa európskym multišpecializovaným B2B distribútorom.

Skupina RAJA vykázala v roku 2022 tržby vo výške 1 720 miliónov EUR, čo je o 43% viac ako v roku 2021. Tento nárast reflektuje integráciu spoločnosti Viking, online distribútora kancelárskych potrieb a zariadení, ktorú skupina získala od spoločnosti Office Depot Europe v štvrtom štvrťroku 2021, a organický rast o 9,2%.

Prevádzkový zisk spoločnosti Viking za rok 2022 bol 95 miliónov EUR v porovnaní so 103 miliónmi EUR v roku 2021, čo zahŕňa očakávaný negatívny prevádzkový výsledok spoločnosti Viking, ktorého oživenie sa začalo v roku 2022. Na porovnateľnom základe (bez spoločnosti Viking) bol prevádzkový zisk EBITDA skupiny RAJA 101 miliónov EUR, čo je takmer rovnaká úroveň ako v roku 2021.

„Skupina RAJA opäť dosiahla takmer 10 % organický rast. Je to solídny výkon vzhľadom na spomalenie hospodárskeho rastu, problémy s dodávkami a nedostatok niektorých surovín. Potvrdzuje to význam našej stratégie diverzifikácie. Stali sme sa významným hráčom na európskom trhu s kancelárskymi potrebami a vybavením a zároveň sme si udržali pozíciu najväčšieho európskeho distribútora obalov. Vďaka dobrej kontrole nákladov sme udržali prevádzkový výsledok na približne rovnakej úrovni ako v roku 2021, pričom sme zmiernili nárast cien, aby sme zostali konkurencieschopní.

Predovšetkým sme pokročili v realizácii nášho strategického projektu „RAJA Market“, ktorý z nás urobí komplexného partnera pre našich zákazníkov. Posilnením obchodných a logistických synergií medzi našimi spoločnosťami budú mať zákazníci prístup ku kompletnému sortimentu výrobkov v celej Európe,“ uviedla Danièle Kapel-Marcovici, prezidentka a generálna riaditeľka skupiny RAJA.

Vyvážená činnosť

Skupina RAJA profitovala z rastu svojich hlavných činností, t. j. distribúcie obalových materiálov a zariadení – najmä v priemyselnom, potravinárskom, maloobchodnom a online sektore – a distribúcie kancelárskych potrieb a nábytku. Okrem toho predaj manipulačných a skladovacích zariadení zaznamenal dvojciferný rast. Distribúcia čistiacich a hygienických potrieb a osobných ochranných prostriedkov zostala na dobrej úrovni, a to aj napriek klesajúcemu dopytu po antikorových výrobkoch.

Viking sa vracia k ziskovému rastu

Po akvizícii spoločnosti Viking v roku 2021, ktorá nasledovala po akvizícii spoločností JPG, Mondoffice a Kalamazoo v roku 2019, sa skupina RAJA stala významným hráčom na európskom trhu online distribúcie kancelárskych potrieb a nábytku. V roku 2022 spoločnosť Viking zaznamenala – prvýkrát za posledných desať rokov – mierny nárast tržieb a predajnej marže.

Na čelo spoločnosti Viking bol vymenovaný nový výkonný tím. Christa Furterová bola vymenovaná za generálnu riaditeľku, ktorá bude podliehať Alainovi Josseovi, členovi výkonného výboru skupiny RAJA. Simon Allan-Brooks bol vymenovaný za vedúceho spoločnosti Viking UK a Írsko.

Prioritou tímu je konsolidovať rast obnovený v roku 2022, najmä prostredníctvom novej predajnej a marketingovej stratégie. Spoločnosť Viking vytvorila novú organizáciu predaja pre svojich kľúčových zákazníkov, opätovne uviedla svoj hlavný katalóg v 7 krajinách a zriadila oddelenie služieb zákazníkom v Spojenom kráľovstve. Dve distribučné centrá v Spojenom kráľovstve a Nemecku zlepšili dostupnosť zásob.

Akcelerácia strategického projektu „RAJA Market“

V roku 2022 skupina RAJA urýchlila svoj projekt RAJA Market, aby sa stala distribútorom, ktorý ponúka všetky zariadenia a spotrebný materiál, ktoré spoločnosti potrebujú pre svoje kancelárie, sklady, továrne alebo obchody.

Tento projekt spočíva v rozšírení a nasadení existujúcich produktových radov vo všetkých spoločnostiach skupiny posilnením zdieľania IT, logistiky a digitálnych zdrojov. Na uľahčenie týchto synergií skupina RAJA zriadila koncom roka 2022 nové marketingové a technologické oddelenie, ktorým bola poverená Nathalie Chapusot, členka výkonného výboru.

Skupina RAJA pokračuje v digitalizácii svojho podnikania. V roku 2022 tvoril online predaj 65 % jej tržieb v porovnaní so 47 % v roku 2021. Tri štvrtiny zákazníkov skupiny RAJA zadávali objednávky online, a to buď prostredníctvom jednej z jej 38 webových stránok, e-mailom, online chatom alebo prostredníctvom riešenia elektronického obstarávania. Spoločnosť zároveň naďalej investovala do zlepšovania zákazníckej skúsenosti vo všetkých kanáloch. V novembri 2022 tak spoločnosť RAJA France, materská spoločnosť skupiny, získala ocenenie Zákaznícky servis roka 2023 v kategórii obchodné potreby a vybavenie.

Skupina RAJA zároveň pokračovala v rozvoji svojich distribučných centier. V roku 2022 spoločnosť RAJA Belgium rozšírila svoj areál v Tongerene o 16 000 m², čím jeho rozloha dosiahla 65 000 m². Spoločnosť RAJA Francúzsko zriadila vo svojom distribučnom centre Paris Nord 2 automatizovaný systém skladovania paliet s cieľom zvýšiť dostupnosť výrobkov v celej krajine.

Ponuka šetrnejšia k životnému prostrediu

Skupina RAJA pokračuje vo vývoji alternatív k plastovým obalom. Medzi najnovšie príklady patria 100 % papierové bublinkové poštové obaly, recyklované textilné výplne dutín a termoizolačný papier. Rozširuje sa aj ponuka recyklovaných a recyklovateľných plastových obalov.

Skupina sa snaží znížiť vplyv svojej činnosti na životné prostredie postupnou dekarbonizáciou svojho vozového parku a realizáciou plánu energetickej účinnosti vo všetkých svojich podnikoch s cieľom znížiť ročnú spotrebu o 10 %.

Nové oddelenie CSR (Corporate Social Responsibility) a udržateľného rozvoja má za úlohu riadiť stratégiu CSR skupiny v jej 26 dcérskych spoločnostiach. Zameria sa na harmonizáciu merania a znižovania emisií CO2 a hodnotenie prístupov dcérskych spoločností a ich hlavných dodávateľov v oblasti CSR.

Predpoklad na rok 2023

Skupina RAJA očakáva v roku 2023 pokračujúci rast tržieb na všetkých svojich trhoch, a to aj napriek hospodárskemu spomaleniu.

Jej prioritami sú zlepšenie prevádzkového zisku, návrat spoločnosti Viking k ziskovému rastu a realizácia projektu RAJA Market posilnením synergií medzi spoločnosťami skupiny. Skupina RAJA je naďalej otvorená akvizíciám.

najlepších kategórií