Nadácia RAJA-Danièle Marcovici vydáva nový výročný report za rok 2022

3 min čítania 30 mája 2023

Nadácia RAJA-Danièle Marcovici

Nadácia RAJA-Danièle Marcovici vznikla za účelom podpory žien na celom svete.  Nadácia podporuje projekty združení, ktoré obhajujú práva žien a usilujú o zlepšenie ich životných podmienok.

Krátko o nadácii

Založila ju v roku 2006 Danièle Kapel-Marcovici, prezidentka a generálna riaditeľka skupiny RAJA, a pod záštitou Fondation de France, nadácia podporuje projekty vo Francúzsku a po celom svete.

Nadácia podporuje projekty v štyroch hlavných oblastiach:

– boj proti násiliu na ženách

 – vzdelávanie dievčat v oblasti vedenia

 – profesná integrácia a ekonomické a sociálne práva

 – činnosť žien v prospech životného prostredia

Nadácia taktiež vedie propagačnú a osvetovú činnosť v úzkej spolupráci so svojimi partnermi. Ďalej podporuje Ciele udržateľného rozvoja prijaté Organizáciou spojených národov na odstránenie chudoby, ochranu planéty a zaistenie prosperity pre všetkých.

Logo Nadácie RAJA-Danièle Marcovici

Zhrnutie najdôležitejších výsledkov za rok 2022

V roku 2022 financovala Nadácia RAJA-Danièle Marcovici viac než 110 projektov s viditeľnými výsledkami:

♀️ 130 912 žien, ktoré sa stali obeťami násilia, podporených z fondov organizácie,

📚 8 494 mladých dievčat zapísaných do školy,

📈 poskytnutých 880 odborných školení a koučovania v oblasti zamestnanosti,

🌍 6 949 žien podporených v ich aktivitách v prospech životného prostredia.

Objavte všetky akcie, ktoré nadácia viedla v prospech žien vo výročnom reporte za rok 2022!

Organizácia Fermaid-Women in War učí mladé dievčatá v Afganistane

Čo hovorí zakladateľka a predsedkyňa nadácie Danièle Kapel-Marcovici

„Nadáciu RAJA-Danièle Marcovici som založila pred 16 rokmi, aby som vyjadrila svoje odhodlanie postaviť sa za ženy a dievčatá a podporiť tých, ktorí pracujú v prvej línii na obranu ich práv,“ hovorí Danièle Kapel-Marcovici, CEO skupiny RAJA, zakladateľka a predsedkyňa Nadácie RAJA-Danièle Marcovici.

„Prvú výzvu k predkladaniu projektov sme vyhlásili v roku 2006 a financovali sme 9 charitatívnych organizácií. Týmto a mnohým ďalším organizáciám prispievame dodnes. V roku 2022 nadácia financovala 110 projektov v prospech žien a dievčat, čím celková hodnota našich darov od roku 2006 prekročila hranicu 15 miliónov eur,“ dodáva.

„Rada by som využila túto príležitosť, aby som poďakovala všetkým, ktorí tak usilovne pracovali a pomáhali Nadácii plniť jej hlavné poslanie a presadzovať rovnosť žien a mužov,“ ďakuje Danièle Kapel-Marcovici.

Danièle Kapel-Marcovici

Ako môžete nadáciu podporiť vy?

Skupina RAJA zahájila v roku 2015 činnosť programu „Ženy a životné prostredie“. Zakúpením vybraných ekologických produktov tento program podporíte.

A ako to celé funguje? Nadácia RAJA-Danièle Marcovici vyberá pridružené projekty, ktoré budú podporované. Skupina RAJA vyberá produkty, z nákupu ktorých časť peňazí bude venovaná na podporu týchto projektov. Za každé zakúpené balenie takto označených výrobkov je nadácii venované 1 €. Nadácia následne zo získaných peňazí podporí vybrané projekty.

Ak chcete zistiť viac o tomto programe alebo sa chcete zapojiť, môžete si prezrieť ponuku našich partnerských produktov.

Program "Ženy a životné prostredie"

najlepších kategórií