Problematika plastov a ako správne triediť #2

6 min čítania 04 júna 2020

V minulom článku sme začali s témou plastov z hľadiska znečisťovania vôd a predstavili sme si tiež pár zaujímavostí, ktoré môžu ovplyvniť prítomnosť plastov v prírode. Ďalšou témou, ktorej sa budeme venovať, je triedenie a hlavne recyklácia plastov.

Triedim odpad správne?

Aby bola recyklácia obalov a odpadov efektívna, musíme dobre poznať pravidlá triedenia. Tu si ich pár predstavíme:

Kontajnery delíme na papier, plast a sklo. Samozrejme máme tiež zmiešaný odpad. Ďalej tiež môžeme vidieť kontajnery na kartónové obaly a kovové odpady. Správne triedenie odpadu je cestou k tomu, aby sa z odpadu vyrobili nové výrobky, ktoré zase poslúžia ďalej.

#1 recyklácia krabíc a papieru

Papier je možné recyklovať 5 až 8-krát. Papier tvorí približne 14% hmotnosti množstva komunálneho odpadu. Pre zaujímavosť, každá tona recyklovaného papiera ušetrí približne 17 stromov, 4000kW energie, 26tisíc litrov vody, 3 m3 miesta na skládke a 1500 litrov oleja. Použité krabice a papier patrí do modrého kontajnera. Krabice po použití musíme zbaviť lepiacej pásky – pokiaľ nie je papierová, v tom prípade pásku môžeme recyklovať spolu s krabicou – a vyhodiť ju do žltého kontajnera na plasty. Krabicu je ešte potrebné rozrezať na menšie kusy alebo rozšliapnuť. Ak máte krabíc naozaj veľké množstvo, tak môžete zber kartónu a dať tak krabiciam druhú šancu. Krabice by nemali byť poškodené, mokré a mastné. Z vyhodených krabíc sa potom znovu vyrába vlnitá lepenka a nové krabice. Všetky naše krabice sú z 75% recyklované a je možné ich ďalej recyklovať.

Recyklácia papieru

 #2 recyklácia plastov

Vedeli ste, že plasty sa v prírode rozkladajú 500 až 1000 rokov? Čiže keby Ľudovít Štúr počas svojho života zahodil plastovú fľašu, rozkladala by sa ešte do roku 2300. Plasty tvoria až 11% nášho odpadu a štvorčlenná rodina ročne vyprodukuje až 150 kg plastov. Za rok sa tak na Slovensku približne vyprodukuje až 204 miliónov kilogramov plastov. Niektoré plasty sa nedarí zrecyklovať – práve kvôli nesprávnemu triedeniu – a končia tak na skládkach alebo v spaľovniach. Preto je veľmi dôležité vedieť, aké plasty môžeme do žltých kontajnerov hádzať.

Pre lepšie triedenie plastov je dobré poznať rozdelenie plastov podľa materiálov, z ktorých sú vyrobené:
• PET – alebo Polyethylentereftalát – najčastejšie využívaný plast pre výrobu plastových fliaš. Fľaše, ktoré sa vytriedia sa najčastejšie využívajú na výrobu nových fliaš. Alebo sa z nich vyrábajú rôzne módne doplnky, obaly, spacáky a pod.,
• HDPE – známejší pod názvom mikrotén,
• PVC – polyvinylchlorid – často známy vo výrobkoch ako linoleum, ochranné rukavice, káble, hadice atď.,
• LDPE – polyethylen s nízkou hustotou – využívaný predovšetkým na výrobu fólií či tašiek,
• PP – polypropylen – využíva sa na výrobu lán a povraz. V našej ponuke nájdete napríklad PP lepiace pásky,
• PS – polystyrén – výrobky z PS sú väčšinou číre – skúmavky, laboratórne vybavenie. Ďalej sú to napr. CD, DVD alebo známe polystyrénové dosky.

Čo teda patrí do žltých kontajnerov?

Do žltých kontajnerov jednoznačne patria PET fľaše, ktoré nezabudnite pred odhodením stlačiť. Ďalej tam patria rôzne obaly od potravín (kečupov, horčíc, jogurtov), fólie, plastové tašky a vrecká, obaly od kozmetických a čistiacich prostriedkov. Do žltého kontajnera teda patria tieto plasty: PET, HDPE, LDPE, PP a PS. Nikdy do nich nevhadzujte PVC obaly, obaly od žieravín a nebezpečných látok. Po novom môžeme do plastov zahadzovať aj niektoré kovové či kartónové obaly. Najprv sa ale uistite, že firma, ktorá odpad z Vášho mesta či dediny, dokáže tieto obaly vytriediť a spracovať. Tieto informácie vždy nájdete na samotnom kontajnery.

PET fľaše

#3 recyklácia skla

Recykláciou skla šetríme energiu – recyklovaním 1 sklenenej fľaše sa ušetrí toľko energie, koľko by sme spotrebovali počas 25 minút za počítačom. Sklo sa v prírode zo všetkých druhov odpadu rozkladá najdlhšie – až 4000 rokov. Keby Tutanchamón počas svojho života (1333-1323 p. n. l.) zahodil sklenený pohár, popri jeho múmii by sme ho mohli obdivovať v múzeu ešte dnes. Sklo patrí do zelených kontajnerov. Môžeme do nich zahadzovať biele a farebné čisté sklo rôznej veľkosti, črepy, úlomky tabuľového skla. Do zelených kontajnerov určite nevhadzujte zrkadlá, varné či laboratórne sklo, technické sklo, sklenené fľaše od chemikálií, sklo kombinované s iným materiálom (drôtené sklo), žiarovky, plexisklo či TV obrazovky

Recyklácia skla

#4 recyklácia nápojových kartónov

Viete o tom, že nápojový kartón nie je papier? Ide o tzv. viacvrstvový kombinovaný materiál, ktorý je tvorený z viacerých druhov materiálu. Nápojové kartóny tvoria približne 3% hmotnosti množstva odpadu. Ročne ich však končí na skládke okolo 5000 ton. Nápojové kartóny patria do oranžových kontajnerov. Do kontajnerov môžeme hádzať neznečistené nápojové kartóny (obaly od džúsov, mliečnych výrobkov, vína a iných nápojov). Nezabudnite obal pred odhodením do kontajnera stlačiť.

#5 recyklácia kovových obalov

Plechovka vyhodená do prírody sa rozkladá až 500 rokov. Keby maliar Andy Warhol vyhodil plechovku, po tom, čo ju namaľoval, rozkladala by sa v prírode ešte do roku 2462. Kovy tvoria 4% vyprodukovaného odpadu. Kovy patria do červených kontajnerov a môžeme do nich zahadzovať nápojové plechovky (konzervy), hliníkové kozmetické výrobky, hliníkové fólie (viečka z jogurtov, smotán), hliníkové obaly od čajových sviečok. Kovové plechovky nezabudnite pred vyhodením stlačiť. Určite do nich nezahadzujte kovový šrot znečistený chemikáliami, veľké a ostré kovové predmety, znečistené obaly.

Tak vidíte to, triedenie odpadu nie je žiadna veda! Keď budeme všetci poctivo triediť dáme tak odpadu druhá šancu na život, šetríme prírodné zdroje a vlastné peniaze, šetríme tiež energiu, znižujeme množstvo odpadu na skládkach a hlavne chránime životné prostredie a prispievame k ochrane klímy.

(Zdroj: www.naturpack.sk)

najlepších kategórií