Novou riaditeľkou skupiny RAJA pre CSR a udržateľný rozvoj je Brigitte Thieck

5 min čítania 20 marca 2023

Skupina RAJA, európsky líder v distribúcii obalov, kancelárskych potrieb a priemyselného vybavenia, vytvorila nové oddelenie pre CSR a udržateľný rozvoj.

Oddelenie bolo zverené Brigitte Tieck, ktorá sa tak pripojila do riadiaceho výboru skupiny. Tieto kroky ovplyvňujú záväzky CSR a ambície skupiny RAJA.

Brigitte Thieck

„CSR aktivity sú pre skupinu RAJA prioritou,“ vysvetľuje generálna riaditeľka RAJA Group Danièle Kapel-Marcovici. „S rastom skupiny sa objavila potreba mať špecializované oddelenie, ktoré dokáže riadiť a zaviesť európsku CSR politiku. Chceme našim klientom poskytnúť tú najlepšiu kvalitu pracovného života, posilniť úsilie o rodovú rovnosť, minimalizovať našu environmentálnu stopu a pomôcť našim klientom dosiahnuť ich vlastné ciele. Vymenovanie Brigitte odráža našu ambíciu byť v našom sektore príkladom.“

Brigitte Thieck bude zodpovedná za rozvoj a riadenie CSR stratégie skupiny v jej 26 pobočkách a 19 krajinách, kde RAJA pôsobí. Brigitte Thieck sa ako riaditeľka zameriava na rozvoj CSR aktivít a udržateľného rozvoja, znižovanie emisií CO2, nákupnú politiku a rozvoj trvalo udržateľného produktového portfólia, vrátane 100 % recyklovaných a recyklovateľných obalov vyrobených v Európe.

Za týmto účelom bude Brigitte Thieck spolupracovať s rôznymi oddeleniami spoločnosti a ich stakeholdermi, vrátane zákazníkov, dodávateľov, finančných partnerov a asociácií, s cieľom urobiť z RAJA Group európskeho lídra vo svojom sektore v oblasti CSR.

Brigitte Thieck svoju kariéru zasvätila ekologickému smerovaniu firiem. Prvých desať rokov svojej kariéry strávila v spoločnostiach Suez a Veolia, kde pomáhala medzinárodným spoločnostiam vo Francúzsku i v zahraničí zavádzať ekologické služby (recyklácia odpadov, úprava vody, energetika atď.) V roku 2003 spoluzaložila priekopnícku CSR poradenskú firmu EcoEthic, ktorú riadila 15 rokov. Medzi rokmi 2008 a 2020 pôsobila Brigitte Thieck ako docentka v Národnom konzervatóriu umenia a remesiel, kde bola zodpovedná za magisterský titul EHS a CSR Risk Management. Do roku 2017 bola tiež poradkyňou v Hospodárskej, sociálnej a environmentálnej rade regiónu Île-de-France. V rokoch 2020 až 2022 zastávala Brigitte Thieck pozíciu National Environment Manager & ICPE (Facilities Classified for the Protection of the Environment) v logistickej spoločnosti Kuehne+Nagel.

Ekológia a zodpovednosť je pre RAJA prioritou aj na Slovensku

„Ekológia je pre nás dôležitá, a preto všetky tímy skupiny RAJA usilovne pracujú na zlepšení ekologických aspektov vo všetkých oblastiach nášho podnikania,” uvádza Gabriela Fabianová generálna manažérka pre Českú republiku a Slovensko. „Okrem toho, že RAJA je sama aktívna v environmentálnych témach, zároveň aktívne ovplyvňuje aj svojich dodávateľov a odberateľov. Od našich dodávateľov vyžadujeme, aby sa pripojili k našej Charte zodpovedného nákupu a udržateľného rozvoja. V súčasnej dobe sa k nej pridali už všetci dodávatelia, s ktorými spolupracujeme,“ dodáva.

Aby RAJA naplnila svoje environmentálne záväzky, podniká množstvo krokov. Do ponuky sú neustále pridávané ekologické riešenia, ktorými je možné nahradiť bežné obaly a jednoducho ich rozpoznáte podľa zeleného symbolu. Aj udržateľnosť logistických operácií zlepší program, ktorý má za cieľ v roku 2023 zabezpečiť, že 40 % dopravy bude prevádzkovaných dopravnými prostriedkami so zníženým ekologickým dopadom. V posledných rokoch RAJA tiež znižovala spotrebu tlačených materiálov. Od 2015 sa znížil objem tlače katalógov o 53 %, pre tlač fyzických katalógov je navyše používaný iba papier z udržateľných zdrojov (PEFC, FSC).

Medzi ďalšie aktivity spoločnosti RAJA patrí aj vzdelávanie a zvyšovanie informovanosti odberateľov a koncových zákazníkov. „Pravidelne sa snažíme našich zákazníkov zoznamovať na trhu s novinkami ekologického balenia, poskytujeme im poradenstvo a pripravili sme pre nich 5 zásad, ktoré im pomôžu k ekologickejšiemu baleniu. Sú to Redukcia, Opakované použitie, Náhrada, Obnova a Recyklácia,” vysvetľuje Gabriela Fabianová.

O skupine RAJA

RAJA je európska jednotka na trhu obalov. Ako medzinárodná spoločnosť francúzskeho pôvodu je zastúpená v 19 európskych zemiach prostredníctvom svojich 26 pobočiek. Svojim zákazníkom ponúka viac ako 65 rokov skúseností a rozsiahly výber obalových riešení. Vďaka stálej inovatívnej stratégii v spojení s vysokou kompetenciou v produktovej oblasti ponúka skupina RAJA najširší sortiment produktov, trhom osvedčené techniky balenia a prvotriedny zákaznícky servis.

Skupina RAJA obsluhuje viac než 2 milióny zákazníkov v Európe, od start-upov po nadnárodné spoločnosti, v rôznych odvetviach: distribúcia, priemysel, elektronický obchod, služby a verejný sektor.

RAJA je nezávislá rodinná francúzska firma založená v roku 1954. Vyznačuje sa predovšetkým vysokou kvalitou svojich produktov a úzkymi vzťahmi so svojimi zákazníkmi.

Skupina RAJA so sídlom v Paríži má celkom 4500 zamestnancov a v roku 2021 dosiahla obrat vo výške 1,2 miliardy eur. Nadácia RAJA-Daniele Marcovici bola založená v roku 2006 a poskytuje finančnú podporu projektom, ktoré podporujú sociálnu a ekonomickú autonómiu žien a dievčat vo Francúzsku a po celom svete. Za posledných 16 rokov nadácia podporila 600 projektov realizovaných 312 mimovládnymi organizáciami s celkovým rozpočtom viac než 12 miliónov eur.

najlepších kategórií