Program Ženy a životné prostredie

2 min čítania 30 novembra 2022

V ústredí skupiny RAJA sídli Nadácia RAJA-Danièle Marcovici Foundation, ktorá vznikla v roku 2006 a rozvíja aktivity na podporu emancipácie žien a dievčat na celom svete.

Hlavné poslanie nadácie

Hlavným poslaním nadácie je podporovať projekty v prospech posilnenia postavenia žien a dievčat. Táto akcia spadá do štyroch prioritných oblastí intervencie:

  • boj proti násiliu páchanému na ženách a dievčatách,
  • vzdelávanie a vedenie žien,
  • profesijná integrácia a ekonomické práva žien,
  • akcia žien pre životné prostredie.

Nadácia tiež vytvorila núdzový fond, ktorý je určený na podporu združení, ktorých potreby sú prioritné a okamžité.

Druhým poslaním nadácie je mobilizácia zamestnancov RAJA Group prostredníctvom programu RAJAPeople. Tento program nám zamestnancom umožňuje zapojiť sa spolu s nadáciou, zúčastniť sa na rozličných podujatiach a zvyšovať tak povedomie o daných projektoch.

Ďalším poslaním je zvýšiť povedomie a informovať o prekonaní nerovností. Keďže nerovnosti a násilie, ktorými ženy trpia, sú často nepochopené a ignorované, nadácia chce prispieť k naplneniu a vypočutiu ich slova. Tiež chce zdôrazniť naliehavosť a potrebu mobilizovať občiansku spoločnosť.

Nadácia uskutočňuje akcie na zvýšenie informovanosti o probléme žien s rôznymi typmi publika. Zdieľa svoje odborné znalosti a podporuje výmenu skúseností na základe výsledkov podporovaných projektov s cieľom zlepšiť účinnosť opatrení v tejto oblasti a prispieť k rozšíreniu získaných skúseností. Na tento účel nadväzuje partnerstvá s inými nadáciami, hráčmi vo finančnom sektore a inštitucionálnymi hráčmi.

Podporené projekty

Za 16 rokov nadácia podporila 576 projektov vedených 312 združeniami, teda viac ako 110 000 prijímateľkami v 56 krajinách, s celkovým rozpočtom viac ako 11 miliónov eur.

Aktuálne priebeha v rámci programu Ženy a životné prostredie podpora pre 6 zvolených projektov. Bližšie informácie nájdete na našom webe.

Prispieť a podporiť tieto projekty je možné aj nás, a to kúpou tzv. partnerských produktov. Pri každom zakúpení balíčka z tejto ponuky je nadácií venované 1 €. Nadácia následne zo získaných peňazí podporí zvolené projekty.

Program Ženy a životné prostredie

najlepších kategórií