Oslava Dňa Zeme s RAJA

4 min čítania 31 marca 2023

Milí zákazníci a čitatelia,

každoročne 22. apríla si pripomíname Deň Zeme. Deň, ktorý by nám mal pripomenúť, že planéta, na ktorej žijeme je unikátna a mali by sme sa o ňu viac starať.

Projekt EKOkalendár

Vzhľadom k činnostiam skupiny RAJA a nášmu zameraniu na udržateľnosť a ochranu životného prostredia sme sa pri príležitosti blížiaceho sa Dňa Zeme zapojili do nového projektu spolku UkliďmeČesko. Jedná sa o unikátny projekt EKOkalendár, ktorého cieľom je zoznámiť širokú verejnosť s medzinárodnými dňami a sviatkami na ochranu životného prostredia a ohrozených druhov zvierat.  Autori EKOkalendára zhromaždili viac ako 150 takýchto sviatkov. Niektoré vyhlasuje OSN, väčšina z nich je celosvetových, niektoré sú európske a iné iba lokálne. Spoločnosť RAJA sa stala patrónom práve spomínaného Dňa Zeme. Sme veľmi radi, že sme sa mohli zapojiť a podporiť ich činnosť a osvetu.

História Dňa Zeme

Ako vlastne vznikol tento sviatok? Pred viac ako 50-timi rokmi, 22. apríla 1970, sa na rôznych miestach Spojených štátov zhromaždilo viac ako 20 miliónov ľudí, ktorí demoštrovali za zdravšie životné prostredie. Touto kampaňou chceli presadiť prijatie nových zákonov o ochrane životného prostredia a presadiť tieto otázky do politickej diskusie. Kampaň mala veľký ohlas a jej výsledkom bol vznik Dňa Zeme, ktorý sa každý rok 22. apríla slávi po celom svete ako medzinárodný sviatok životného prostredia. Od roku 1990 aj v Českej republike a na Slovensku.

RAJA a životné prostredie

Ochrana životného prostredia je jedným zo základných záväzkov našej spoločnosti. Balenie a životné prostredie sú pre našu skupinu strategickými záležitosťami. Chceme optimalizovať spotrebu obalového materiálu a preto aktívne a udržateľne pristupujeme k znižovaniu negatívnych dopadov na životné prostredie. Vieme, že balenie je nevyhnutné pre ochranu, bezpečnú prepravu a dodanie všetkých produktov v nepoškodenom stave. Bez správneho balenia často dochádza k rozbitiu a poškodeniu produktov a vzniká tak zbytočný odpad. Dnešnou výzvou je však  baliť nielen kvalitne, ale aj ekologickejšie. Ako teda znížiť množstvo odpadu a baliť produkty ekologickejším spôsobom? My v RAJA vám ponúkame 5 zásad balenia:

  1. REDUKCIA – vďaka správnemu výberu veľkosti obalu znížite jeho spotrebu aj hmotnosť.
  2. OPAKOVANÉ POUŽITIE – niektoré obaly boli vyrobené tak, aby sa ľahko znovu uzavreli samolepiacim prúžkom alebo vydržali nepretržité používanie.
  3. NÁHRADA – nahradiť obaly, ktoré nie sú recyklovateľné, alebo majú významný negatívny dopad na životné prostredie.
  4. OBNOVA – použitie obalov založených na biologických surovinách prispieva pozitívne na zníženie dopadu na prírodu.
  5. RECYKLÁCIA – mali by sme sa snažiť čo najviac využiť naše zdroje na to, aby sme dokázali dať obalom aj druhý život.

 

Nadácia RAJA-Danièle Marcovici

V roku 2006 vznikla v rámci skupiny RAJA nadácia, ktorá nesie meno našej prezidentky a generálnej riaditeľky Danièle Marcovici. Nadácia podporuje projekty zamerané na zlepšenie životných podmienok žien a ochranu životného prostredia. Od septembra 2015 existuje program Ženy a životné prostredie, v rámci ktorého je „ekologicky zodpovedné“ balenie zároveň gestom solidarity. Spoločnosť RAJA vybrala niekoľko ekologických produktov, kúpou ktorých sa podporia vyššie spomenuté projekty. Za každé balenie zakúpené v rámci tejto ponuky sa nadácií venuje 1 €. Nadácia následne použije vyzbierané peniaze na podporu vybraných projektov.

Bližšie informácie, všetky naše ekologické produkty a ešte omnoho viac nájdete na našom webe www.rajapack.sk

 

Pozrime sa tiež spoločne na to, ako sme sa v apríli zapojili do upratovania a čistenia miesteneho parku. K užitočnému sme pridali aj príjemné a v rámci utužovania pracovných vzťahov sme otvorili grilovaciu sezónu a strávili spoločne príjemné popoludnie☺️

 

RAJA zbiera odpad

RAJA upratuje

RAJA sa zaujíma o životné prostredie

Tím RAJA oslavuje Deň Zeme

Odpočinok po práci

Tím RAJA po upratovaní

najlepších kategórií