Optimálna veľkosť balenia = optimalizácia nákladov

4 min čítania 19 júla 2017

Optimalizácia obalov má výhody nielen v environmentálnej oblasti, ale prináša aj ekonomické výhody v podobe zníženia nákladov. Neoptimálne balenie zvyšuje náklady nielen kvôli zbytočne veľkému množstvu obalového materiálu, ale aj vyššej cene za transport. Ako teda správne optimalizovať balenie?

Optimalizácia veľkosti balenia predstavuje návrh vhodného obalu, ktorý bude mať optimálnu veľkosť a nebude zbytočne veľký. Myslite však aj na to, aby bol tovar pri preprave stále dostatočne chránený.

Faktory ovplyvňujúce náklady na balenie sú:

  • výška a hmotnosť baleného produktu/produktov,
  • konštrukcia balenia,
  • obalový materiál,
  • objemová hmotnosť (zjednodušene sa jedná o priestor, ktorý produkt pri transporte zaberá).

Ak sa rozhodnete optimalizovať náklady spojené s balením a prepravou, nerobte tak na úkor kvality použitých materiálov. V opačnom prípade možno znížite svoje náklady na krabice a výplňový materiál, ale môžete prerobiť na nespokojných zákazníkoch, ktorým bol doručený poškodený tovar. Balenie je možné efektívne optimalizovať iným spôsobom, než vstupovať do rizika použitia lacnejšieho obalového materiálu.

Rozhodujúcim nákladovým faktorom pri optimalizácii balenia je prepravná hustota balíka, čo je hmotnosť na kubický meter. Preprava 100 kilogramov peria môže byť drahšia ako preprava 100 kilogramov ložísk. Navrhnutie obalu na prepravu, vďaka ktorému sa náklad lepšie vojde na paletu alebo do nákladného vozidla, zníži náklady na prepravu. Takto môžete celkové náklady na obalové materiály, skladovanie a prepravu znížiť až o 10 %.

Zistite optimálnu objemovú (rozmerovú) hmotnosť balenia

Rozmerová hmotnosť predstavuje hustotu balíka, teda množstvo priestoru, ktorý balík zaberá vo vzťahu k svojej skutočnej hmotnosti. Väčšina prepravných spoločností, ako napríklad DHL, UPS alebo FedEx, používajú vlastný vzorec na výpočet rozmerovej hmotnosti balíka, na ktorý sa potom vzťahuje individuálny cenník prepravy. Zjednodušene sa však počíta ako násobok medzi dĺžkou, šírkou a výškou balíka vydelený koeficientom, ktorý sa líši v závislosti od konkrétnej spoločnosti.

Podľa spoločnosti FedEx je najväčším súčasným trendom v logistike znižovanie hustoty balenia zásielok. To znamená, že firmy, ktoré nebalia svoje produkty efektívne, za to doslova platia. Zásielka má optimálnu veľkosť balenia vtedy, ak sa objemová hmotnosť čo najviac približuje skutočnej hmotnosti balíka. Prepravné spoločnosti totiž určujú cenu za prepravu na základe tej hmotnosti, ktorá je vyššia.

Námahu, ktorú vynaložíte na zistenie optimálnej veľkosti balenia, ktorá zaručí adekvátnu objemovú hmotnosť, a tým pádom najnižšiu cenu za prepravu, predstavuje efektívny spôsob, ako znížiť náklady. Namiesto stratégie jedného obalu pre všetko, odporúčame vyskúšať individuálne balenie šité na mieru prepravovaných produktov.

Materiálové náklady predstavujú v priemere 60 % až 80 % z celkových nákladov na obal. Cena materiálu závisí od rôznych parametrov, ako napríklad typ, kvalita, konštrukcia alebo samotný výrobca. Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že čím menej obalového materiálu, tým nižšie náklady, v konečnom dôsledku to tak vôbec nemusí byť. Z pohľadu funkčných vlastností samotného obalu platí totiž presný opak. Kompromis je nájsť rovnováhu medzi konštrukciou a rozmerom obalu. Rozdielna konštrukcia rovnakého objemu niekedy potrebuje odlišné množstvo materiálu. Pri niektorých typoch materiálov dokáže „výmena“ výšky a šírky balenia ušetriť 20 % použitého materiálu.

Zopár rád, ako optimalizovať balenie:

  • Snažte sa neprekročiť hmotnostný limit zásielky nad 70 kilogramov.
  • Snažte sa, aby balenie zásielky nebolo dlhšie ako 270 centimetrov (108 palcov).
  • Snažte sa, aby rozmery dĺžky a obvodu nepresahovali limit prepravnej spoločnosti, ktorý by znamenal dodatočné poplatky za nadmerný náklad.
  • Pokiaľ je to možné, použite obdĺžnikový tvar balenia, ktorý bude možné postaviť tak, aby boli aspoň štyri balíky na sebe.
  • Zvážte konzultáciu s odborníkom na optimálnu veľkosť a konštrukciu balenia

Ak optimalizujete rozmery balenia, optimalizujete aj svoje náklady, a tak nielen ušetríte, ale zmenšíte aj množstvo odpadu, budete mať lacnejšiu dopravu a menej reklamácií.

 

najlepších kategórií