RAJA pokračuje v ekonomickom i sociálnom raste

4 min čítania 12 mája 2021

Skupina RAJA, dosiahla v roku 2020 rekordný obrat 1,02 miliardy EUR. To je v súlade s cieľmi skupiny skok o 39,5%. Prevádzkový výsledok predstavoval 89 miliónov eur, čo je o 58% viac ako v minulom roku. Spoločnosť, ktorá pôsobí v 18 európskych krajinách s 25 dcérskymi spoločnosťami tak prekonala pokračujúcu zdravotnícku krízu vďaka rýchlemu prispôsobeniu sa podmienkam na trhu a tvrdej práci tímu naprieč Európou. V Českej a Slovenskej republike sa zvýšil počet zákazníkov o takmer 40%. Okrem finančného rastu zasvätila minulý rok podpore charitatívnych organizácií i svojou nadačnou činnosťou.

 

Výsledky za rok 2020

Dopyt po dodávkach a vybavenie obalov, ktoré tvoria 50% tržieb skupiny, bola posilnená explóziou online predaja po celej Európe. Kríza tiež masívne zvýšila dopyt firiem po ochranných prostriedkoch a hygienických potrebách. Dcérskym spoločnostiam skupiny RAJA, špecializujúcim sa na distribúciu kancelárskych potrieb a vybavenia, sa podarilo udržať dobré výsledky aj napriek prepadu tohto segmentu produktov počas minulého roka. Predaj priemyselného a skladového vybavenia zostal na rovnakej úrovni ako v minulom roku.

Trvalý rast tržieb, podstatné zvýšenie prevádzkových výsledkov a pokračujúce investície do logistických a digitálnych projektov – to sú pre skupinu RAJA hlavné poznávacie znaky v roku 2020. A to aj v čase bezprecedentnej pandemickej krízy, ktorá otriasla svetovým trhom a jeho výkonnosťou.

„V prvom rade by som chcela poďakovať našim tímom po celej Európe za ich neutíchajúce odhodlanie a motiváciu. Tvárou v tvár k tejto bezprecedentnej kríze naše spoločnosti pokračovali v práci a našich 14 distribučných centier pokračovalo v prevádzke bez prerušenia. Reagovali sme a prispôsobovali sa dopytu našich zákazníkov a naďalej im dodávali produkty nevyhnutné pre ich činnosť. Sme obzvlášť hrdí nato, že sa nám v tak ťažkom roku podarilo posilniť puto s naším 1 miliónom zákazníkov a získali sme dôveru aj 250 tisíc nových zákazníkov v Európe, „uviedla generálna riaditeľka skupiny RAJA Danièle Kapel -Marcovici.

Čo sa týka výsledkov Slovenskej republiky, spoločnosť RAJA na lokálnom trhu zaznamenala medziročný nárast obratu za minulý rok 38,4%, a to čiastočne aj vďaka 29,9% nárastu zákazníkov.

Tímová práca

Solidarita silnejší ako inokedy

V priebehu roka 2020 podporovali spoločnosti skupiny, v súlade so svojimi hodnotami solidarity a sociálnej zodpovednosti, okrem akcií a sponzorstva nadácie RAJA-Danièle Marcovici sériu iniciatív bojujúcich proti zdravotným, ekonomickým a sociálnym dôsledkom ochorenia COVID-19, podporou rady charitatívnych združení. Na konci roku 2020 skupina RAJA darovala 1 milión EUR charitatívnym organizáciám po celej Európe. RAJA Slovenská republika, ktorá sa dlhodobo zapája do aktivít na pomoc ohrozeným ženám čeliacim domácemu násiliu, podporila tiež neziskovú organizáciu FENESTRA, kde venovala 2 000 Eur.

Ambiciózne ciele na rok 2021

Na rok 2021 sa skupina RAJA zameriava na 8 až 10% nárast obratu. „Aby sme dosiahli tento náročný cieľ, budeme si musieť upevniť našu pozíciu multi-špecialistu v Európe. Posilníme našu organizáciu a budeme pokračovať v rozvoji našej zákazníckej základne. Postupné hospodárske oživenie v Európe, pokračujúci rast online predaja a rastúci dopyt po ekologicky šetrných produktoch sú faktory, ktoré nám pomôžu dosiahnuť naše ciele. Stabilná finančná pozícia skupiny nám umožní pokračovať v našom investičnom programe po celej Európe, „dodáva Danièle Kapel-Marcovici.

najlepších kategórií