Viete, ako efektívne skladovať svoje produkty? Poďme sa spoločne pozrieť na niektoré metódy

3 min čítania 31 októbra 2022

Skladovanie je definované ako proces, ktorý sa skladá z troch hlavných funkcií:

  • prijímanie produktov od dodávateľa
  • skladovanie produktov
  • vyskladnenie produktov

Optimalizáciou skladovania tovaru je možné ušetriť čas potrebný pre vyskladňovanie a s ním spojené finančné náklady a zlepšiť tak výkonnosť spoločnosti.

Medzi základné spôsoby skladovania tovaru patrí napríklad metóda ABC. Medzi najznámejšie metódy riadenia toku materiálu patria metódy LIFO a FIFO. Tieto metódy skladovania a riadenia toku materiálu si ďalej bližšie predstavíme.

Metóda ABC

Princíp tejto metódy skladovania je postavený na Paretovom zákone, ktorý hovorí, že 80% dôsledkov vychádza z 20% príčin – teda aplikované na logistiku 20% skladovaných položiek odpovedá 80% celkovej hodnoty zásob.

Metóda ABC preto berie v úvahu rýchlosť obratu daného tovaru – čím vyššia je miera obratu (čím častejšie sa produkt predáva), tým jednoduchší a rýchlejší by mal byť prístup k tomuto tovaru v sklade.

Produkty je potom možné rozdeliť do 3 kategórií:

  • Kategória A – Jedná sa o obľúbené produkty, ktoré by mali byť na dobre prístupnom mieste pre rýchle vyskladnenie.
  • Kategória B – Tieto produkty sú vyskladňované menej často.
  • Kategória C – Jedná sa o najmenej obľúbené produkty, preto je vhodné umiestňovať ich na horšie prístupné miesta.

Z hľadiska jednotlivých regálov je vhodné produkty kategórie A umiestniť zhruba uprostred regálu, produkty kategórie B umiestniť na spodné priečky regálu a produkty kategórie C umiestniť na najvyššie, horšie dostupné, priečky regálu.

Metoda ABC 1 Metoda ABC 2

 

Podľa metódy ABC je možné organizovať aj celý sklad – produkty typu A sa nachádzajú v blízkosti miesta vyskladňovania, za nimi sa nachádzajú produkty typu B a na konci skladu (najviac vzdialené od miesta vyskladňovania) sú potom produkty typu C.

Metoda ABC 3 Metoda ABC 4

Metódy FIFO a LIFO

  1. Metóda FIFO:

Skratka FIFO je z anglického First In First Out alebo po slovensky – prvé dovnútra, prvé von. Princíp tejto metódy je jednoduchý a spočíva v odoberaní tovaru zo skladu v chronologickom poradí príchodu, teda tovar, ktorý je prvý naskladnený, je tiež ako prvý vyskladnený. Tento prístup sa používa predovšetkým v skladoch s potravinami.

  1. Metóda LIFO:

Skratka LIFO je z anglického Last In First Out čo po slovensky znamená posledné dovnútra, prvé von. Jedná sa vlastne o opak metódy FIFO. Princíp metódy LIFO je nasledujúci – produkty, ktoré boli naskladnené posledné, sú ako prvé vyskladnené. Najskôr sú teda vyskladnené položky, ktoré v sklade strávili najkratšiu dobu. Nevýhoda tejto metódy spočíva predovšetkým v tom, že starý tovar stále stárne. Býva využívaná pre sklady s materiálmi ako je napríklad piesok apod.

Metoda FIFO a LIFO

 

Všetko, čo potrebujete pre svoj sklad, a mnoho ďalšieho, nájdete na našich webových stránkách rajapack.sk.

najlepších kategórií